Adatvédelem

A  Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. www.sportolonemzet.hu weboldalához kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

 

A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. (NSÜ), mint a www.sportolonemzet.hu weboldal (a továbbiakban weboldal) jogosultja az adott weboldalhoz kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el.

Az NSÜ célja a regisztárciós alapon szerveződő Sportoló Nemzet Klub, illetve Program keretében, hogy valamennyi gyermek és felnőtt számára elérhetőbbé tegye a különböző sportolási lehetőségeket, mozgásformákat, és ezért több lehetőséget biztosítson, például kedvezményes belépőjegyekkel a sportlétesítmények felkeresésére. Szélesebbre tárja a sportegyesületek kapuit, még több teret adva azoknak, akik szeretnek vagy szeretnének mozogni. A Sportoló Nemzet Program célja az élethosszig tartó mozgás ösztönzése, hogy még többen tapasztalják meg a rendszeres sportolás örömét, a mozgás közvetlen és közvetett hasznait.

A regisztráció alapján a Sportoló Nemzet Klub tagjaivá váló személyek a weboldalon keresztül tudnak tájékozódni a Sportoló Nemzet Program keretében igénybe vehető lehetőségekről, illetve ha az érintett kéri, az NSÜ hírlevelek formájában is biztosítja részükre ezeket az információkat.

 1. Az Adatkezelő adatai
 • cégnév: Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. (NSÜ)
 • székhely: 1007 Budapest, Margitsziget hrsz 23800/6. Holdudvar ép.
 • cégjegyzékszám: 01-10-141742
 • telefonszám: +36 1 471 4100
 • e-mail: titkarsag@nsu.hu

A továbbiakban: Adatkezelő vagy NSÜ

 

1.1. Az adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartó azon érintettek (természetes személyek) számára, akik személyes adataiknak a NSÜ mint Adatkezelő általi kezelésével, illetve ezzel összefüggő jogaik gyakorlásával kapcsolatban megkeresik. Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@nsu.hu

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, vagy GDPR) – amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 2. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 

 1. A weboldal működésével összefüggő személyes adatkezelések

A weboldal működése körében különböző formában és tartalommal, valamint célból, továbbá különböző személyes adatokat érintően történik adatkezelés:

 1. a weboldalon alkalmazott sütik (cookiek) útján történő adatkezelés;
 2. a weboldalon keresztül történő hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatkezelés;
 3. a regisztrációval összefüggő adatkezelés;
 4. a weboldal „Kapcsolat” menüpontja útján megvalósuló adatkezelés

 

 1. a) A weboldalon alkalmazott sütik (cookiek) útján történő adatkezelés

 

A cookie(k), és alkalmazásuk célja

A weboldal működése során rövid szöveges, vagy számsorokból álló kódokat (süti/cookie) alkalmazunk. A sütiket a webszerver hozza létre a böngészője segítségével, és azok az Ön gépén egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon alkalmazott cookiek nem alkalmasak az Adatkezelő általi közvetlen személyazonosításra, mivel nem a felhasználót (vagyis a weboldalt meglátogató személyét), hanem az általa használt böngésző programot, és eszközt, illetve az adott eszközzel végzett tevékenységeket azonosítják, ugyanakkor a vonatkozó joggyakorlatnak megfelelően az általuk gyűjtött adatok személyes adatnak tekintendők. 

A weboldalon alkalmazott sütik/cookie(k)

Neve

Funkciója

Leírás

Feltétlenül

szükséges?

Adattárolás

időtartama

Származás

            VISITOR_INFO1

_LIVE

Marketing

célú süti

Youtube süti

nem

5 hónap 27

nap

.youtube.com

            test_cookie

Alapműködést

biztosító süti

Cookie-támogatást

ellenőrző süti

igen

15 perc

.doubleclick.net

IDE

Marketing

célú süti

Google DoubleClick

süti

igen

1 év 24 nap

 .doubleclick.net

_ga

Marketing

célú süti

Google Analytics

süti

nem

2 év

 .nsu.hu

_gid

Marketing

célú süti

Google Analytics

süti

nem

1 nap

nsu.hu

_gat_gtag_UA_

176569784_6

Statisztikai

célú süti

Google Tag

Manager süti

igen

 1 perc

nsu.hu

CONSENT

Alapműködést

biztosító süti

Youtube süti.

  igen

16 év 9

hónap

20 nap 15 óra

20 perc 

.youtube.com

YSC

Alapműködést

biztosító süti

Youtube süti

 igen

munkamenet

vége

 .youtube.com

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelő által alkalmazott olyan cookiek esetén, amelyek a weboldal megfelelő működéséhez elengedhetetlenek az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontja (az adatkezelés az adatkezelő által ellátott közérdekű feladatok végrehajtásához szükséges. A weboldal működéséhez nem elengedhetetlen cookiek esetén az adatkezelés jogalapja  a GDPR 6. cikk (1) bek a) pontja, vagyis az Ön hozzájárulása, amit a weboldalon megjelenő kiemelt szövegsávban lévő „Elfogadom” gombra kattintással adhat meg. Ez egyben a cookiek alkalmazásával történő személyes adatkezeléshez történő hozzájárulást is jelenti.

 

Ön bármely időpontban jogosult a cookiek alkalmazását a böngészőprogramjában általában letiltani, ebben az esetben viszont a weblapon keresztül elérhető bizonyos szolgáltatások hozzáférése, egyes funkciók zavartalan használata korlátozottá válhat. Leggyakrabban a böngésző programok beállításai körében lehet törölni a sütiket a saját számítógépről, valamint annak alkalmazását is itt lehet letiltani

pl.:

Edge: Beállítások/speciális beállítások/Adatvédelem és szolgáltatások/cookiek engedélyezése menüpont alatt;

Chrome: Beállítások/Speciális lehetőségek/Tartalombeállítások/cookie-k/összes cookie és webhely adat/összes eltávolítása .)

 

3.b) A weboldalon keresztül történő hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

A weboldalon található „Hírlevél” menüpontban történő feliratkozás esetén az Adatkezelő a Sportoló Nemzet Program aktuális híreiről, a várható eseményekről, rendezvényekről, az azokkal összefüggő legfontosabb információkról, valamint az Adatkezelő Sportoló Nemzet Klubbal összefüggő aktuális  ajánlatairól tud tájékoztatást küldeni Önnek.

A kezelt személyes adatok kategóriái, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Kezelt személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

 

e-mail cím

az érintettel történő kapcsolattartáshoz, az Adatkezelő aktuális tájékoztatásának, promóciójának az érintetthez történő eljuttatásához szükséges adat

 

 

 

 

 

az érintett hozzájárulása

 

 

 

 

a hozzájárulás visszavonásáig

 

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatok kezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az alábbi módon:

 

e-mailben: a sportolonemzet@nsu.hu e-mail címre küldött visszavonó nyilatkozatával, vagy a leiratkozó linkre kattintással .

 

A törlésre irányuló kérés beérkezését követően az Adatkezelő – amennyiben olyan ok, illetve körülmény, ami az adatok további tárolását teszi kötelezővé nem áll fenn – haladéktalanul (72 órán belül) törli az adatokat.    Tájékoztatjuk, a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

 

Az kezelt személyes adatok forrása

 

Az Adatkezelő az érintettől gyűjtött adatokat kezel.

 

Az adatszolgáltatás (adatkezelés) elmaradásának lehetséges következményei

 

Az adatszolgáltatás/adatkezelés elmaradása esetén az érintett nem tud az Adatkezelő hírleveleire feliratkozni, emiatt egyes eseményekkel, rendezvényekkel promócióival, illetve az időszaki kedvezményekkel kapcsolatos információkat adott esetben nem tudja részére eljuttatni az Adatkezelő.

 

3.c) A regisztrációval összefüggő adatkezelés

 

A „Regisztráció” menüpontban az érintettek a Sportoló Nemzet Klub tagjai közzé tudják regisztrálni magukat (vagy a törvényes képviseletük alatt álló kiskorú személyt). Ebben az esetben tehát a menüpontban megadott adatok gyűjtésének célja, hogy az így létrejött közösség tagjainak szabadidős tevékenységét az Adatkezelő nemzeti sportélethez kapcsolódó programajánlatokkal orientálja, illetve az ilyen sportesemények tekintetében kedvezményes jegyvásárlási, illetve részvételi lehetőségeket, illetve ajánlatokat biztosítson számukra.

 

Kezelt személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

név

az érintett beazonosítása

 

 a GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontja (az adatkezelés az adatkezelő által ellátott közérdekű feladatok végrehajtásához szükséges

az érintett adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásáig, vagy az érintett tekintetében eltelt 3 év inaktív időszakot követően (amennyiben az érintett 3 éven át nem végez felhasználói műveletet a Sportoló Nemzet Program hivatalos internetes felületén)

e-mail cím

az érintettel történő kapcsolattartáshoz szükséges adat biztosítása

 

születési év

az érintett életkorának megállapítása, a megfelelő sportesemények,  programok, sportolási lehetőségek, kapcsán történő tájékoztatás érdekében  szükséges

lakóhely irányítószáma, település neve

az érintett lakóhelyéhez kapcsolódó, vagy közeli sporteseményekről, sportolási lehetőségekről történő tájékoztatás céljából szükséges

fizikai klubkártya igénylés esetén utca, házszám

az érintett által igényelt fizikai kártya kézbesítése érdekében szükséges

 

Az kezelt személyes adatok forrása

 

Az Adatkezelő az érintettől gyűjtött adatokat kezel.

Az adatszolgáltatás (adatkezelés) elmaradásának lehetséges következményei

 

Az adatszolgáltatás/adatkezelés elmaradása esetén az érintett nem tud az Adatkezelő által szervezett Sportoló Nemzet Program eseményeiről tájékozódni, azon részt venni.

 

Tiltakozási jog

 

A GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontja, mint adatkezelési jogalap esetén az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az ilyen jogalapon alapuló kezelése ellen. A tiltakozás jogát az érintett az Adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségére megküldött nyilatkozatával tudja a legegyszerűbben gyakorolni. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

3.d) A weboldal „Kapcsolat” menüpontja útján megvalósuló adatkezelés

 

A „Kapcsolat” menüpontban található adatkérő panelek megfelelő kitöltésével és az adatkezelő rendelkezésére bocsátásával az érintett kapcsolatba léphet az Adatkezelővel, kérdéseket, üzeneteket, javaslatokat fogalmazhat felé, továbbá az Adatkezelő számára is lehetőséget biztosít az ezekre történő reagálásra, válaszadásra.

 

A kezelt személyes adatok kategóriái, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Kezelt személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

 

e-mail cím

az érintettel történő kapcsolattartáshoz szükséges adat biztosítása

 

 

 

 

 

az érintett hozzájárulása

 

 

 

 

a hozzájárulás visszavonásáig

név

az érintett beazonosítása

 

az „üzenet” részben megadott esetleges további személyes adata

 

az érintettel történő interaktív kommunikáció biztosítása

 

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatai kezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az alábbi módon:

 

e-mailben a sportolonemzet@nsu.hu e-mail címre küldött visszavonó nyilatkozatával, vagy a leiratkozó linkre kattintással.

 

A törlésre irányuló kérés beérkezését követően az Adatkezelő – amennyiben olyan ok, illetve körülmény, ami az adatok további tárolását teszi kötelezővé nem áll fenn – haladéktalanul (72 órán belül) törli az adatokat.    Tájékoztatjuk, a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az kezelt személyes adatok forrása

 

Az Adatkezelő az érintettől gyűjtött adatokat kezel.

 

Az adatszolgáltatás (adatkezelés) elmaradásának lehetséges következményei

 

Az adatszolgáltatás/adatkezelés elmaradása esetén az érintettel nem tudja az Adatkezelő a kapcsolatot felvenni.

 

 1. Adattovábbítás, címzettek, akik a kezelt személyes adatokhoz hozzáférhetnek

Honlap üzemeltetését (webfejlesztés, webhosting) szerződés alapján biztosító adatfeldolgozó

cégnév: TRENDENCY ONLINE Alkalmazásfejlesztő Zrt.

cégjegyzékszám: 01-10-047275,

 

 1. Adattovábbítás harmadik (EGT-n kívüli) országba

Az Adatkezelő nem végez az EGT-n kívülre irányuló adattovábbítást.

 1. A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Gondoskodik róla továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

 

A fentiek érdekében az adatkezelő különösen az alábbiakra intézkedik:

 • üzemeltetési, incidens kezelési szabály, és eljárásrend megalkotásáról, alkalmazásáról;
 • a megfelelően védett informatikai, műszaki környezet kialakításáról, működtetéséről;
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársainak a személyes adatkezeléssel kapcsolatos ismeretei biztosításáról, munkatársak titoktartásáról, az adatkezelés felügyeletéről.

Az Adatkezelő az általa bevont adatfeldolgozókkal kötött megállapodásaiban is a megfelelő intézkedések megtételét szerződési kikötésként szerepelteti, és az ennek megfelelő gyakorlat kialakítását megköveteli, adott esetben ellenőrzi.

 

 1. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

Az Adatkezelő által folytatott, a személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • a kezelt személyes adatok körét megismerni, arról másolatot kapni;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, illetve hozzájárulását visszavonni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
 • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig);
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

 

Az érintett egyes jogainak tartalma

 1. a) A személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:
 • kezelt személyes adatai kategóriái,
 • az adatkezelés célja,
 • címzettek, akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
 • az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
 • a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
 • ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az érintettre nézve várható következményeiről,
 • az érintett jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatairól – mások személyhez fűződő jogainak sérelme nélkül –  másolatot kapjon.

 

 1. b) A személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. c) A személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan.

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha azok törlését kérte (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, illetve ha jogszabályi előírás folytán kötelező az adatkezelés).

 

 1. d) Az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést (vagyis elkülönítve tárolja a kezelt személyes adatait), ha:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető.

 1. e) Az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.

 

 1. f) A tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, vagy ha az adatkezelés az Adatkezelő által ellátott közérdekű feladat végrehajtásához szükséges az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Jogorvoslati jogok

Amennyiben megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

 

megnevezés:     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím:                  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

e-mail:              ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:             (1) 391 1400

 

Jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön az 1. pontban feltüntetett elérhetőségén, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az Adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

Az NSÜ, mint adatkezelő elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.  

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezeléssel összefüggő belső folyamatai, illetve az azokat szabályozó normatív előírások változásának függvényében a szükséges esetekben és mértékben, az érintettek külön előzetes értesítése nélkül megváltoztassa.

 

Budapest, 2023. október 1.

 

Megszakítás